Misyonumuz

Yeni Mevsim Anaokulları olarak misyonumuz, gelişimin evrensel ilkeleri ışığında okul öncesindeki başarılı çalışmaları, çağdaş eğitim ortamları, kendi kendini eğitmeye adamış sevgi dolu kadrosuyla öğrencilerimizi çağdaş, laik ve demokrat, öz saygısı ve öz yeterliliği olan yani öz güvenli bireyler olarak yetiştirmek.

Öğrencilerimizdeki bireysel farklılıkları gözeterek, çağdaş ve bilimsel eğitim/öğretim programlarını tahakkümsüz bir şekilde, hiyerarşileri yaratmadan, dış güdüm ve dış motivasyon unsurlarını kullanmadan, otonomi ilkesiyle hareket ederek; sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışı çerçevesinde uygulamak ve zihinsel, duygusal-sosyal (ruhsal) ve fiziksel gelişimi bir bütün olarak gerçekleştirmek.

Vizyonumuz

“Deneyimi ve yapa yaşaya öğrenme”yi esas alan hak temelli demokratik bir yaklaşımla; bireysel donanımını sağlamış, kendine ve dünyaya karşı sorumluluklarını otonomi ilkesiyle bağımsız ve özgür düşünceleriyle yerine getiren bireylerin; evrensel bilime ve sanata katkıda bulunan bütüncül sağlığı olan bireylere dönüşmesidir.

Eğitimde topluca ve genel geçer bir eğitim anlayışının aksine, özgünlük ve kişiye özgülüğü esas alan çalışmalarla; öznel iyi oluş temelli bir eğitim modeli ve bireysel ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla ve araştırmalarıyla, alana bilimsel katkıda bulunmaktır.